Activitati Academice

Reprezentând unul din cele 3 departamente de bază, AA poate fi descris cel mai bine prin sintagma „educaţie juridică”, întrucât se incearcă a se promova acest aspect atât în rândul membrilor ELSA, cât şi în cadrul mediului juridic. Scopurile care guvernează întreaga activitate ELSA sunt:

  • contribuirea activă la educaţia juridică a studenţilor,
  • stimularea înţelegerii reciproce şi
  • promovarea responsabilităţii sociale a studenţilor în drept şi tinerilor jurişti.

Activităţile princpale prin care acest departament îşi atinge scopul de a promova educaţia juridică sunt:

Concursurile de procese simulate, care sunt o modalitate practică prin care studenţii se pot pregăti pentru viitoarea carieră de jurist, indiferent de domeniul ales, întrucât dezvoltă atât calităţi de ordin obiectiv precum cunoştinţele dintr-o anumită arie juridică, cât şi calităţi de ordin subiectiv, ce ţin de dezvoltarea personală, cum ar fi retorica, discursul public şi încrederea în sine.

Acest tip de evenimente se organizează la nivel:

– local – Moot Court Competition (MCC)

– naţional – National Moot Court Competition (NMCC)

– internaţional – ELSA Moot Court Competition (EMC2)

Programul de Cercetare Juridică (Legal Research Programme – LRP) reprezintă în esenţă comunicarea dintre Grupurile Locale la nivelul departamentului AA pentru o tratare exhaustivă a unei anumite probleme juridice prin contribuţia academică a celorlalte grupuri.

Concursurile de eseuri organizate de ELSA acordă studenţilor posibilitatea de îşi exersa abilităţile de a scrie şi redacta lucrări în domeniul juridic, precum şi de a desfăşura o cercetare asiduă pentru o tratare completă a subiectului respectiv. Spre deosebire de activităţile anterioare, acest tip de activitate presupune mai mult o activitate individuală decît una colectivă.

L@W!- Lawyers at Work este un eveniment care permite studenților și tinerilor juriști să își formeze o viziune de ansamblu asupra profesiilor juridice, reprezintând o oportunitate pentru aceştia întrucât primesc informații despre profesiile pentru care pot opta, chiar de la profesioniști.

Datorită acestui eveniment se creează o legatură directă între studețti și mediul profesional, toată lumea având de câștigat. Beneficiul studenților este că vor primi informațiile despre carieră exact de la experți ce profesează în domeniu. Lipsa informațiilor cu privire la oportunitățle existente reprezintă principalul obstacol în găsirea unei slujbe. Instituțiile și companiile beneficiază de pe urma acestui eveniment pentru că dedicând timp tinerilor investesc în propriul viitor.

 

Prin urmare, nu este deloc dificil de observat că oricare dintre activităţile departamentului Activităţi Academice sunt un pas spre îndeplinirea ţelurilor ELSA. Totodată acest departament ocupă un loc special în  „lumea ELSA”, putând fi considerate „cartea de vizită ” a asociaţiei deoarece oferă posibilitatea contactării potenţialilor sponsori, lectori, conferenţiari şi practicieni ai dreptului invitaţi la evenimentele ELSA sau a instituţiilor interesate de ELSA.

LogoAAMuresNegru