Istoric

ELSA MS Reflex Blue Trans

ELSA (”The European Law Students’ Association” / “Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept”) a fost fondată în data de 4 mai 1981, la Viena, de către un grup de studenţi din Polonia, Austria, Ungaria şi Germania de Vest (Republica Federală Germană). Ideea de bază a fost promovarea legăturilor internaţionale şi a înţelegerii reciproce între studenţii la drept de ambele părţi ale cortinei de fier.

Într-un timp foarte scurt, asociaţia s-a dezvoltat, extizându-se înspre partea de nord a Europei. Majoritatea Întânirilor Consiliului Internaţional se desfăşurau la Copenhaga şi Helsinki, iar primul Biroul Internaţional a fost găzduit la Oslo, în 1984.

În 1986, ELSA avea 9 membri activi şi 2 observatori. Structura începea să capete o oarecare formă, Biroul Internaţional având 3 “vicepreşedinţi”, fiecare responsabil de propria-i arie de activitate.

Departamentul “Seminarii şi Conferinţe” s-a dezvoltat rapid cu primul seminar internaţional organizat în Tannenfelde, Germania, la mai puţin de 1 an de la formarea ELSA.

Departamentul “Activităţi Ştiinţifice” (acum “Activităţi Academice“), avea în perspective programul de cercetare, menit să ofere asistenţă legală folosind reţeaua ELSA pentru a strânge informaţii şi cunoştiinţe juridice (mai târziu numit “ELSA Law Web“), şi revista “European Yearbook of Law” / “Anuarul Dreptului European”, publicată de către studenţi, care conţine articole semnate de profesori şi studenţi deopotrivă (numită mai târziu “ELSA Law Review” şi mai apoi “ELSA SPEL” – “Selected Papers on European Law” / “Lucrări alese pe drept european”).

Departamentul “Programul pentru Schimburi pe Termen Scurt>” (acum “STEP – Student Trainee Exchange Programme” / “Programul pentru Schimburi de Studenţi – Stagiari”) s-a dezvoltat prin “Programul Canadia de Training”. În 1984 şi 1985, 13 stagiari, din 8 ţări diferite au fost trimişi în Canada. La Întâlnirea Consiliului Internaţional de la Groningen, din Octombrie 1985, s-a născut abrevierea STEP.

Până în 1991, ELSA avea aproape 30 de membri activi şi observatori. Întâlnirile Consiliului Internaţional aveau deja între 100 şi 200, de participanţi din aproximativ 15 ţări, şi numărul de stagii STEP crescuse până la aproximativ 100. Numărul de seminarii creştea constant, iar anul 1990 a adus o creştere semnificantă, cu 27 de seminarii în 14 ţări, într-un singur an. Legăturile stabilite cu ILSA (”The International Law Students’ Association” / “Asociaţia Internaţională a Studenţilor la Drept”) şi alte organizaţii internaţionale studenţeşti şi 2 Întâlniri Internaţionale anuale nu mai erau suficiente. Începând cu 1990 se ţin încă 2 Întâlniri Internaţionale, şi anume Întâlniri ale Preşedinţilor.

La 12 octombrie 1992, a fost adoptată, la Bruxelles, Filozofia ELSA (Viziunea ELSA). Această viziune, “O lume dreaptă în care demnitatea umană şi diversitatea culturală sunt respectate“, a jucat un rol principal în toate activităţile ELSA.

În anul 1995, numărul de STEP-uri crescuse la aproximativ 400 şi numărul de seminarii era de aproape 35 pe an. Întânirile Consiliului au continuat să crească din punct de vedere al numărului de participanţi, atingând circa 250 de reprezentanţi din peste 30 de ţări. De asemenea au fost incluse noi activităţi, precum Concursurile de Procese Simulate (Moot Court Competition), un rol special fiind jucat de concursul “Phillip C. Jessup”. ELSA şi-a intentisificat cooperarea cu Naţiunile Unite şi Uniunea Europeană, demarând Programul pentru Drepturile Omului şi Programul Internaţional FOCUS. În 1994, prima ediţie a GLSE-ului (”Guide to Legal Studies in Europe” / “Ghidul pentru Studii de Drept în Europa”) a fost publicată, în urma realizării versiunii pilot în 1992 / 1993. Mai mult, s-au realizat legături cu asociaţii ale studenţilor la drept de pe alte continente, de exemplu prin vizitele în Japonia şi organizarea unei şcoli de drept în Arusha, Tanzania.

În 1993, un mic birou a fost închiriat de către ELSA Internaţional în Rue Defacqz, Bruxelles. Dar acest birou era prea mic pentru termen lung şi în 1995 a fost înlocuit de către ELSA House. Aceasta asigură acum, mai mult sau mai puţin, spaţiul pentru birouri, arhivă şi locuinţe a 7 membrii ai Biroului Internaţional. Internetul a apărut în lumea ELSA în 1992 / 1993, îmbunătăţind imens posibilităţile de comunicare. Emailul a devenit rapid unealta de comunicare în ELSA, aşa că pentru elaborarea primului GLSE, toate informaţiile au fost strânse exclusiv prin email. Primele pagini Gopher (1993) şi Web (1995) ale ELSA Internaţional au urmat la scurt timp.

În 1997, numărul de seminarii internaţionale a atins 50. Ca rezultat al dedicării de lungă durată a ELSA faţă de Naţiunile Unite privind constituirea unei Curţi Penale Internaţionale, 2 manuale au fost publicate pe acest subiect în 1997 şi 1998.

Dimensiunea, încă în creştere, a asociaţiei – cuprinzând acum aproximativ 40 de ţări – necesita cercetarea unor metode de a face reţeaua mai eficientă. Conceptul Programului de Vară ELSA House, dezvoltat în 1996, s-a transformat în “ELSA House Training Week” / “Săptămâna de Training la ELSA House”, în 1999, şi de asemenea s-a realizat o listă de traineri internaţionali în timpul anului 2000.

Ce a început în 1997 ca un plan de organizare a aplicaţiilor pentru programul STEP pe internet, de exemplu, s-a transformat în cel mai ambiţios proiect ELSA. Prin acesta vor profita de vastele posibilităţi oferite de către internet, întreaga reţea şi toate programele ELSA. Pentru a 20-a aniversare a ELSA, o nouă pagină web a ELSA Internaţional, prefaţa bazei de date ELSA ONLINE a fost lansată, şi în timpul verii anului 2001 s-au realizat primele STEP-uri stabilite prin ELSA ONLINE.

După perioada de expansiune în timpul anilor ‘90, ultimii ani au fost concentraţi pe consolidare şi asigurarea calităţii în cadrul reţelei. În 2002 / 2003 a avut loc prima ediţie a “ELSA Moot Court Competition on WTO Law (EMC²)” / “Concursul ELSA de procese simulate pe Dreptul Organizaţiei Mondiale a Comerţului” şi de atunci a ajuns să fie aproape cel mai important proiect, cu Rundele Finale Orale susţinute la Geneva.

În anul 2006, asociaţia noastră a împlinit impresionanta vârstă de 25 de ani şi în acelaşi timp am sărbători a 50-a Întâlnire a Consiliului Internaţional, a 40-a ediţie a revistei Synergy (revistă de informare şi opinie destinată membrilor ELSA) şi a 5-a ediţie a EMC². Aceasta însemnă un sfert de secol de influenţare a vieţilor studenţilor la drept şi a tinerilor jurişti din Europa, un sfert de secol de existenţă ca actor independent important în comunitatea juridică Europeană. Acesta este un lucru cu care ne mândrim şi suntem hotărâţi să continuăm tradiţia încă cel puţin alţi 25 de ani.

ELSA România este singura asociaţie a studenţilor la drept care activează la nivel naţional, reunind aproximativ 700 de membri din Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș şi Timişoara.

ELSA România a luat fiinţă în 1990, iar în 1993 a devenit membru cu drepturi depline al ELSA Internaţional.