Resurse Umane

Departamentul Resurse Umane, este un departament de suport alături de departamentul Marketing. Acesta există cu singurul scop de a îmbunătăți calitatea activității din asociație, și realizează acest obiectiv prin instruire, motivare, orientare, selecție și recrutare. Prin acestea se asigură, că din asociație fac parte cei mai buni și mai pregătiți membri, care sunt motivați să lucreze în echipă.

Rolul departamentului este de a asigura condițiile optime pentru desfășurarea activităților, prin recrutarea și selectarea celor mai potriviți oameni, orientarea lor în funcție de aptitudini, potențial și nevoile asociației și instruirea colegilor pentru a-i pregăti pentru proiectele sau rolurile de lider pe care o persoană l-ar putea lua. Facem parte din Internal Management alături de Secretarul General, însă în timp ce eforturile acestuia sunt de obicei direcționate către bunul mers al asociației ca întreg, noi ne concentrăm pe indivizi.

Departamentul RU evaluează nevoile membrilor și caută soluţiile la acestea pentru a ajuta la atingerea scopurilor organizaţiei şi pentru a facilita dezvoltarea şi satisfacţia individuală. Suntem animați de dorința constantă de a aduce o schimbare înspre bine.

Noi tratăm fiecare membru ca pe un individ distinct și încercăm să adaptăm soluțiile pentru acesta în funcție de necesități. Asta nu ne împiedică să identificăm probleme generale dacă acestea apar.

Folosindu-ne de interviul de grup, de sondaj, chestionare de feedback, observații personale și alte mijloace, putem vedea care este situația implicării, motivării și instruirii membrilor. După studierea nevoilor putem adapta sistemele de coaching și mentorat, să planificăm training-uri, să atenționăm coordonatorii despre necesitatea unui teambuilding sau să realizăm un nou eveniment social. Toate acestea sunt parte din îndatoririle departamentului nostru de a asigura mentenanța colectivului de care suntem responsabil.

Evenimente

Fiecare semestru/an debutează cu recrutarea și selecția care sunt cele mai importante activități al acestui departament, prin acestea asigurăm continuitatea asociației.

1) Recrutarea se referă la acel set de activităţi pe care asociaţia le foloseşte în scopul atragerii studenţilor care au aptitudinile şi deprinderile necesare pentru a deveni membri ELSA și pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

   Selecţia reprezintă procesul prin care interviatorii sau evaluatorii aleg, în urma unor etape, persoanele cele mai potrivite conform criteriilor stabilite, luând în considerare nevoile asociației și preferințele personale ale candidatului. Etapele menţionate sunt chestionarul sau formularul de aplicare, interviul și perioada de probă.

 

În toate departamentele există proiecte care se organizează semestrial și în aproape aceeași ordine. Departamentul RU nu face excepție, recrutarea, SLMI-ul (Seminarul Local de Motivare și Instruire) și ETD-ul regăsindu-se în calendarul nostru de fiecare dată. Ce diferențiază munca noastră (și a Marketing-ului) de munca celorlalte departamente, este că fiecare activitate este desfășurată ca o reacție la o anumită situație premiză. De exemplu, deși ETD-urile (ELSA Training Days) sunt periodice (o dată pe semestru), necesitatea pregătirii colegilor pentru o anumită activitate poate apărea oricând, reclamând nevoia unei alte sesiuni de instruire.

2) Seminarul Local de Motivare și Instruire – având în vedere că, viața de ELSAc este scurtă, integrarea în asociație și în cultura ei trebuie să se desfășoare rapid. Recrutul are nevoie să se aclimatizeze rapid la atmosfera nouă și să interacționeze cu cât mai mulți membri posibil, astfel, pentru a realiza acest proces departamentul de Resurse Umane organizează un seminar local de motivare și instruire, mai precis o excursie de un week-end (vineri-duminică) cu scopul motivării și instruirii recruților. Evenimentul este organizat de către o echipă (HOC, responsabil program academic, responsabil program social, responsabil cazare, responsabil transport, helperi), conține cel puțin un training pe regulamentele interioare și unul sau mai multe pe soft skills. Programul social este variabil, însă constă în principal din petreceri tematice în cele 2 nopți, treasure hunt, competiții sau diverse jocuri de echipă. Dispunerea pe zile a programului poate fi făcută după posibilități, însă este de recomandat a nu se pune nimic în ultima zi alocată plecării participanților. Rolul principal al evenimentului este integrarea recruților, iar cel secundar este motivarea celor existenți și eventual omogenizarea echipei.

3) Training-urile reprezintă unul din mijloacele prin care departamentul RU contribuie la educaţia juridică a membrilor asociaţiei, ca un supliment faţă de educaţia formală primită îîn cadrul universităţii. Aceste training-uri se organizează în funcţie de nevoile şi cerinţele pe care departamentul RU le observă ca fiind o necesitate pentru îmbunătăţirea abilităţilor personale şi profesionale, atât în prezent cât şi pe viitor a membrilor asociaţiei.

LogoRUMuresNegru